De eerste afspraak zal bestaan uit een uitgebreid vraaggesprek om de aard en oorzaak van uw klachten duidelijk in beeld te krijgen. Daarnaast zal ik uw pols voelen en uw tong bekijken. Deze twee diagnostische methodes geven een beeld over de interne balans van uw organen en uw energiebalans. Tijdens de eerste afspraak wordt direct de eerste behandeling met acupunctuur en/ of TuiNa uitgevoerd of maak ik een Chinese kruiden formule voor u.

De eerste behandeling zal ongeveer een uur of zelfs iets langer in beslag nemen. De vervolgbehandelingen zullen ongeveer  drie kwartier in beslag nemen. Bij elke behandeling wordt het verloop van de klachten besproken, zo kan bepaald worden of de beoogde verbetering bereikt wordt en of de behandeling wordt voortgezet of eventueel bijgesteld.

De behandeling vindt plaats in een vertrouwde, warme en rustige ruimte en wordt, afhankelijk van uw klachten zittend of liggend op een massagetafel uitgevoerd.

Tarieven 2024:
Intake Acupunctuur/Tuina en/of Chinese kruiden: € 78,00
-Vervolgconsult Acupunctuur/Tuina en/of consult Chinese kruiden: € 78,00
-Vervolgconsult alleen Chinese kruiden: € 55,50

De behandelingen worden bij voorkeur contant afgerekend (geen pin aanwezig). Na de behandeling ontvangt u een factuur.

Ik ben lid van de beroepsvereniging NVTCG Zhong. Hierdoor vergoeden de meeste verzekeringen een deel van de kosten van de behandeling, indien u aanvullend verzekerd bent. U kunt de ontvangen factuur zelf aan uw verzekeraar doorsturen. Voor een overzicht van de vergoeding: klik hier. Chinese kruiden worden helaas niet vergoed. De kosten hiervan variëren per recept en dosering en liggen doorgaans tussen de € 30,- en € 90,- per maand. Dat is € 1,- à € 3,- per dag.

Het afzeggen van een afspraak is tot 24 uur van tevoren kosteloos mogelijk; bij later of niet afzeggen wordt de behandeling in rekening gebracht.
Heeft u een klacht? Deze kunnen schriftelijk worden ingediend bij de praktijk. Als we er samen niet uitkomen kunt u zich wenden tot de S.C.A.G. (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg). Voor het uitoefenen van mijn beroep ben ik verplicht om een dossier aan te leggen. In mijn privacyverklaring is vastgelegd hoe deze gegevens gebruikt worden.


De natuur doet niets zonder doel.

Aristoteles